Để dễ dàng truy cập!
Thêm vào màn hình chính
Phương thức thanh toán
Unipin
Chọn Vật tư
支付类型子描述
37:56:21
Lưu ý: Vui lòng kiểm tra xem bạn đã nhận được số lượng thanh toán trong trò chơi chưa và liên hệ với CSKH+ nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.
Xác nhận Mua
Tên nhân vật:
服务器#角色
Tên Vật tư: 代金券(辉晶*120)
这是商品描述这是商品描述这是商品描述这是商品描述这是商品描述这是商品描述这是商品描述这是商品描述这是商品描述这是商品描述这是商品描述这是商品描述这是商品描述
Chọn số lượng cần mua:
- +
Vàng nhận được:
2099 + 600 (加赠)
Thanh toán ¥ 199
Hủy
OK
Câu hỏi thường gặp - Mua Gói
H: Tôi có thể dùng Vàng để làm gì?
Đ: Vàng là đơn vị tiền tệ trong trò chơi Doomsday: Last Survivors. Bạn có thể vào Chợ để kiểm tra số dư Vàng của mình và sử dụng số đó để mua Gói.

Hỏi: Làm cách nào để sử dụng Vàng để mua gói vật phẩm?
Đáp: Vàng sẽ được dùng trước khi mua gói. Bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng phương thức thanh toán trước đó nếu bạn không có đủ Vàng.

Ví dụ, 499 Vàng cho phép bạn mua bất kỳ Gói nào bằng 4,99 USD trở xuống.
OK
福利大放送
2023/05/01 - 2023/05/07
?
活动期间,首次登录页面可随机5%-25%加赠优惠券
立即登录
福利中心
优惠券
活动规则
历史优惠券
Dialogue with long information and images. 1、Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 2、Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcosklajekl ejsklsl sjsljl ellesj 3、laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. dipiscing elit, sed do eiusmod tempor... dipiscing elit, sed do eiusmod tempor...
历史优惠券
已使用
已失效