Để dễ dàng truy cập!
Thêm vào màn hình chính
Phương thức thanh toán
Unipin
Chọn voucher
无可用优惠券
Chọn Vật tư
支付类型子描述
37:56:21
Lưu ý: Vui lòng kiểm tra xem bạn đã nhận được số lượng thanh toán trong trò chơi chưa và liên hệ với CSKH+ nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.
Xác nhận Mua
Tên nhân vật:
服务器#角色
Tên Vật tư: 代金券(辉晶*120)
这是商品描述这是商品描述这是商品描述这是商品描述这是商品描述这是商品描述这是商品描述这是商品描述这是商品描述这是商品描述这是商品描述这是商品描述这是商品描述
Chọn voucher:
无可用优惠券
Chọn số lượng cần mua:
- +
Vàng nhận được:
2099 + 600 (加赠) + 5 (优惠券)
Thanh toán ¥ 199
Hủy
OK
Câu hỏi thường gặp - Mua Gói
H: Tôi có thể dùng Vàng để làm gì?
Đ: Vàng là đơn vị tiền tệ trong trò chơi Doomsday: Last Survivors. Bạn có thể vào Chợ để kiểm tra số dư Vàng của mình và sử dụng số đó để mua Gói.

Hỏi: Làm cách nào để sử dụng Vàng để mua gói vật phẩm?
Đáp: Vàng sẽ được dùng trước khi mua gói. Bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng phương thức thanh toán trước đó nếu bạn không có đủ Vàng.

Ví dụ, 499 Vàng cho phép bạn mua bất kỳ Gói nào bằng 4,99 USD trở xuống.
OK